Makbuza Yazılacak Tüzel Kişi Gerçek Kişi
Brüt (KDV Hariç) ₺0,00 ₺0,00
Gelir Vergisi Stopajı (%20) ₺0,00 ₺0,00
Alınan Net Ücret ₺0,00 ₺0,00
KDV (%18) (Brüt Tutar Üzerinden) ₺0,00 ₺0,00
Tahsil Edilen Ücret ₺0,00 ₺0,00