Arabulucu Kimdir?

Arabulucular, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan arabulucular siciline kayıtlı olmak zorundadır.

Arabulucu; aralarında ihtilaf olan tarafları bir araya getiren kişidir. Karşıt tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak arabulucunun ana hedefidir. Bunun için arabulucu tarafların birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlar. Arabulucu gerektiğinde çözüm önerileri sunar ve bu amaçla uzmanlık eğitimini aldığı teknikleri kullanır. Bütün bunları yaparken arabulucu, görevini tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirir.