Arabuluculuk Süreci Nasıl işler?

Taraflardan birinin arabulucuya ya da arabuluculuk merkezine başvurusu ile diğer taraf arabuluculuğa yazılı ya da sözlü olarak davet edilir. Arabulucu her iki tarafın da kabulü ile tarafları bir araya getirir. İlk oturumda taraflar bir arabuluculuk sözleşmesi imzalar ve bu şekilde arabuluculuk süreci başlar. Süreçte arabulucu taraflarla ortak ve özel oturumlar yaparak süreci yönetir. Hukuk sistemimizde kabul edilen arabuluculuk yöntemi kolaylaştırıcı arabuluculuktur.

Arabulucunun Görevi, görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varabilmek için taraflara yardım etmektir. Hakemlerden farklı olarak arabulucu bir karar mercii değildir. Etkin işleyen bir arabuluculuk sürecinde arabulucu, sadece taraflara iletişim ve müzakerelerde aracılık eder. Diğer bazı arabuluculuk süreçlerinde ise arabulucu ayrıca uyuşmazlığa ilişkin bağlayıcı olmayan bir değerlendirme de hazırlayabilir.