İçinde Haber

Türkiye’de Çalışan Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları ve Yükümlülükleri

Yazı dizimizin önceki bölümlerinde, yabancıların Türkiye’deki çalışma şartlarına genel bir çerçeve çizilmiş, çalışma izinleri ele alınmıştır. Bu yazımızda ise Türkiye’de çalışan yabancıların sosyal güvenlik hakları ile bu alandaki uluslararası sözleşmelerin kapsamına değinilecek, yabancıların sigortalılık durumları, işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Yabancıların çalışma izni almasıyla birlikte işçi ve işveren için doğacak...

01Ekim 2, 2017Aralık 27, 2022
İçinde Blog

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Edinimine İlişkin Önemli Değişiklikler

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulama Yönetmeliği kapsamında çıkarılan 2019/5 Sayılı Genelge’ de yapılan değişiklik ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulamasında 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda;   SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLER ???? Taşınmaz satış vaadine dayalı işlemlerin 01.01.2023 tarihinden itibaren tek sözleşme ile yapılması koşulu getirilmiştir. Bu bağlamda; birden fazla taşınmaza istinaden satış...

12Aralık 9, 2016Aralık 27, 2022
İçinde Mevzuatlar

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurularda Kabul Edilemez Nitelikte Başvuruların Özellikleri

Anayasa mahkemesi bireysel başvuru istatistiklerine göre, 23.09.2012 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar toplam 302.429 adet sonuçlandırılan başvuru bulunmaktadır. Bahse konu başvuruların %86,5’i kabul edilmezlikle neticelenmiştir. Ancak mahkemenin iş yükü ve hâkim sayısı dikkate alındığında, kabul edilmezlik kriterleri sayesinde gereksiz iş yükü azaltılmakta ve sistemin tıkanması engellenmektedir. Bu durum sistemin işleyişinin daha sağlık çalışmasına hizmet etmektedir.  ...

11Aralık 9, 2016Aralık 27, 2022