Ticari Arabulucuğu
Project

Ticari Arabulucuğu

Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuğun önem ve mahiyetini izah etmeden önce “arabuluculuk” ve “ticari uyuşmazlık” kavramlarını genel olarak izah etmek yerinde olabilir.

İşçi İşveren Arabulucuğu
Project

İşçi İşveren Arabulucuğu

Intellectual property practice area legal advice is the application of abstract principles of law to the concrete facts of the client's case.

Tüketici Arabulucuğu
Project

Tüketici Arabulucuğu

Tüketici uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk, 2020 yılının temmuz ayında yapılan yasa değişiklikleriyle beraber zorunlu hale getirilmiştir.

Fikri Mülkiyet Arabulucuğu
Project

Fikri Mülkiyet Arabulucuğu

Fikri mülkiyet hukuku “ticaret hukuku” kapsamında değerlendirilen ve özellikle elektronik iletişim araçlarının gelişip yayılmasından sonra önemini artıran bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku Arabulucuğu
Project

Aile Hukuku Arabulucuğu

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların başında boşanma ve mal rejimi davaları gelmektedir.

Gayrimenkul Arabulucuğu
Project

Gayrimenkul Arabulucuğu

Gayrimenkul uyuşmazlıkları, taşınmazın (arsa, dükkan, ev, daire, tarla vs.) mülkiyetine ve tapu durumuna ilişkin uyuşmazlıkların incelendiği uyuşmazlık türleridir.

Hakemlik
Project

Hakemlik

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemelerde değil; hakem adı verilen kişiler aracılığı çözümlenmesidir. Hakem kararı ile uyuşmazlık kesin olarak sonuca ulaştırılmış olur.

Arabuluculuk Eğitimi
Project

Arabuluculuk Eğitimi

Eğitim hizmetlerimize ilişkin detaylı bilgiye, Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz.