Aile Hukuku Arabulucuğu

Aile Hukuku Arabulucuğu
  • Aile Hukukunda Arabuluculuk

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucunun) uyuşmazlığın taraflarına, uyuşmazlığı çözme konusunda yardımcı olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için çözümler ürettiği, devletin yargı organları yanında varlığını sürdüren ve genel olarak ihtiyari/tercihe bağlı bir nitelik taşıyan uyuşmazlık çözme yoludur.

Arabuluculuk faaliyetleri, özü ve niteliği itibariyle “seçimlik/tercihe bağlı” olsa da, son yıllardaki yasama faaliyetleriyle bazı uyuşmazlıkların çözümü noktasında zorunlu hale getirildiği görülmektedir. Bunlardan biri de, tüketici hukukundan doğan uyuşmazlıklardır. Ancak, bu yazının yayımlandığı tarih itibariyle aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar hakkında henüz arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiş değildir.

  • Arabuluculuğa Başvurmanın Sağladığı Avantajlar

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların başında boşanma ve mal rejimi davaları gelmektedir. Bu davalar genel olarak ailenin iç ilişkilerinin durumuna göre değişiklik gösterebilen, tarafların manevi durumlarıyla yakından ilgili olan uyuşmazlıklara dayanmaktadır. Bu tür uyuşmazlıklarda arabulucu, etkin iletişim teknikleri kullanarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlamak için çaba sarf edecektir. Arabulucunun taraflar arasındaki uyuşmazlığı iletişim yoluyla çözdüğü ihtimalde, hem arabuluculuğa başvuran taraflar uzun süren yargılamanın stres ve bunalımından kurtulmuş olacak, hem de yargı yükü hafiflemiş olacaktır.

Ancak ayrıca belirtelim ki, arabuluculukta tatmin edici bir çözüme ulaşılamaması sonucunda görüşmelerin ANLAŞAMAMA TUTANAĞI TUTULARAK SONA ERDİRİLMESİ DURUMUNDA dahi, tarafların yargı yoluna başvurma hakkı devam etmektedir. Bu bakımdan, arabulucuya başvurulmuş olması yargı hakkını tüketmemektedir.

  • Arabuluculuk Görüşmelerinin Sonucu

Arabuluculuğa başvurulduğu takdirde, taraflar arabulucunun yönetimindeki görüşmelerde bir araya gelir ve uyuşmazlık konusu hakkında anlaşmaya çalışır. Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarda arabuluculukta görüşülen hususlar tarafların boşanma sonrası mal paylaşımlarına ilişkin olduğu gibi, ortak çocukların velayetlerine ya da anlaşmalı olarak boşanmaya ilişkin de olabilir. Bu bağlamda, arabuluculukta yapılacak görüşmelerde bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Taraflar, kamu düzenini ilgilendirmeyen her türlü uyuşmazlıkları hakkında arabuluculuğa başvurabilirler. Tekrar belirtmekte yarar vardır ki, yürürlükteki mevzuata göre aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu değildir. Bu nedenle, aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü noktasında arabuluculuğa başvurulacaksa, bu başvurunun “ihtiyari” olması nedeniyle doğrudan doğruya arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunulması önerilir. Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar hakkında Hakem Arabuluculuk hizmet vermekte olup, bahse konu uyuşmazlıklar hakkında adresimize başvuru yapılması mümkündür.

Tarafların görüşmeler sonucunda anlaşması ihtimalinde arabulucu tarafından bir “ANLAŞMA TUTANAĞI” tutulur. Anlaşma tutanağında tarafların hangi hususlarda anlaştığı yazılıdır. Arabuluculuk görüşmeleri tamamen serbest olarak yapılacak olup, taraflar istedikleri herhangi bir şekilde çözüm üretebilirler. Üretilecek çözümlerin mutlaka yasada hükmolunan usul ve esasa uygun olmasına gerek yoktur.

Anlaşma sağlanırsa, anlaşmaya ilişkin tutanak mahkeme kararı (ilam) hükmünde olup, icra edilebilir niteliktedir. Başka bir deyişle, arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma tutanağına geçirilen her bir husus, ilgilisi tarafından yerine getirilmek zorundadır. Aksi takdirde cebri icra yoluyla kararın yerine getirilmesi sağlanır.

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşma olmaması durumunda ise tarafların dava açma ve yargıya başvurma hakları devam eder. Arabulucuya başvurulmuş ya da başvurulmamış olması bir önem arz etmez. Zira, yukarıda da belirtildiği gibi aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar hakkında arabuluculuğa başvuru yapılması yürürlükteki mevzuata göre mecburi değildir.

Hakem Arabuluculuk olarak Aile Hukukunu kapsayan tüm uyuşmazlık çözümlerinizde yanınızdayız. Uyuşmazlıklarınızı her iki tarafında eşitliğini göz önünde bulundurarak çözüme ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bizlerle iletişime geçerek konu hakkında detaylı bilgi ya da randevu alabilirsiniz.